Monthly Archive: Mart 2020

0

OSI Modeli

OSI (Open System Interconnection) – Qarşılıqlı əlaqəli açıq sistem modelidir və müasir kompüter şəbəkələrinin əsasını təşkil edir. 1983-cü ildə Beynalxalq...

0

İSNS və İSCSİ

İSNS İSNS – TCP/İP şəbəkəsində avtomatik şəkildə olaraq iscsi və fiber kanal qurğularının aşkar edilməsinə, idarə edilməsinə və tənzimlənməsinə imkan...

0

İntroducing DNS

İnternetdə hər bir kompüter təkrarolunmaz ünvana malikdir. Ünvanın bir şəkildən başqa şəkilə verilməsi xüsusi Domen Adları Xidməti tərəfindən həyata keçirilir....