Category: IT ESSENTİALS (Comptia)

0

OSI Modeli

OSI (Open System Interconnection) – Qarşılıqlı əlaqəli açıq sistem modelidir və müasir kompüter şəbəkələrinin əsasını təşkil edir. 1983-cü ildə Beynalxalq...

0

DHCP Haqqında

DHCP Haqqında   DHCP (İngilis Dynamic Host Configuration Protocol), sadə olaraq sistemdəki kompüterlərə IP ünvanlarını və buna əlavə olaraq müxtəlif parametrləri...

0

Active Directory Windows Server

Active Directory Windows Server    Active Directory nədir? Active Directory Windows Server  ağlarındaki bir kataloq xidmətidir. Dizin xidməti, şəbəkədəki qaynaqların...

0

Broadcast və Multicast nədir?

Broadcast və Multicast Haqqında   Broadcast nədir? Broadcast ünvan, şəbəkələr arası ünsiyyətdə, göndərilən məlumat paketinin çoxlu daxilolma bağlı bütün cihazlar...